Интернет и мрежови решения

VPN (Virtual Private Network)

- Защитена връзка при употреба на мобилни данни или публична WiFi мрежа

- Необходимост от достъп до ресурс (принтер, скенер, файлов сървър;) в офисната или домашната мрежа

- Необходиимост от свързаност между отдалечени офиси

HotSpot

Освен достъп до интернет, услугата предоставя следните възможности:

- Показване на фирмена логин страница
- Попълване на анкета
- Абониране за e-mail бюлетин
- Отваряне на сайт/меню/ценоразпис
- Показване на реклама

Ваучер система, която позволява допълнителен доход чрез:

- Различни пакети интернет скорост
- Различни пакети интернет трафик
- Различни пакети за достъп до интернет

(Failover) Резервирана интернет връзка

- Осигуряване на интернет доставчик - основен, резервен или двата

- Мониторинг

- Поемане инициативата за решаване на проблем

- Известяване на служител чрез мейл и телефон, комуникация с интернет доставчика

- SLA арбитраж (Следене дали получавате качествена услуга от Вашият интернет доставчик)

Wireless решения

- Извършване одит и оптимизация на вече съществуваща безжична мрежа

- Изграждане на безжично покритие и точки за достъп (Access Points)

- Мониторинг

- Контрол на качеството

- Поддръжка

- Осигуряване интернет достъп на събития и концерти

LAN мрежи

Извършване на:

- Одит

- Оптимизация

- Проектиране

- Планиране за разрастване

- Изграждане

- Поддръжка                                                

Firewall

Извършване на:

- Одит

- Оптимизация

- Изграждане

- Управление и поддръжка                  

QoS (Quality of service)

- Изготвяне на стратегия и прилагане на набор от правила, гарантиращи качеството и надеждността на телекомуникационната услуга, чрез класифициране и приоритизиране на входящия и изходящия трафик.

Monitoring

Разполагаме със специална система за следене качеството и наличието на услугите, които получавате.

SLA арбитраж

- Чрез мониторинг системата ни може да следим получавате ли качествена услуга от Вашият интернет доставчик.

- Изготвяне и изпращане на доклади за определен от Вас период от време.