Отдалечена поддръжка

Отдалечена поддръжка

Голяма част от проблемите могат да бъдат разрешени чрез осигуряване на отдалечен достъп и с разговор по телефона в рамките на 5-10 мин.
Услугата е безплатна за клиенти на абонаментен план.

Поддръжка на място

В случаите, когато отдалечената поддръжка е безрезултатна, ще дойдем и решим проблема на място.

Инцидентна поддръжка

Дори и да не сте наш абонаментен клиент, при възникване на проблем може да се свържете с нас. Ние ще Ви посетим, ще анализираме причината, ще решим проблема и ще Ви предложим превантивни мерки за в бъдеще.

SLA

За обслужването на по-комплексни решения се сключва договор за ниво на поддръжка (SLA) със специфични рамки за реакция и решаване на проблем.