Поддръжка на компютърна и офис техника

Хардуерна поддръжка

- Годишна техническа профилактика

- План за обновяване на оборудването

- Ремонт

- Доставка на резервни части

Софтуерна поддръжка

- Отдалечена

- На място

-Осигуряване и поддръжка на стандартни офис приложения

Осигуряване на периферия

- Клавиатури

- Мишки

- Монитори

- Други                                                

Resell на Microsoft продукти

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принтери

- Софтуерна поддръжка

- Настройка и инсталация

- Набавяне на консумативи

- Хардуерна поддръжка                      

UPS-и

- Продажба

- Обслужване

- Подсигуряване на ключови устройства

Софтуер за склад, търговия, производство и счетоводство

Отговарящ на изисканията за Н18 на НАП