Услуги

Услугите, които предлагаме

Предоставяме висококачествени решения и лично отношение към всеки един клиент и партньор. За нас всичко е лично и не "просто бизнес".

Интернет и мрежови решения

VPN (Virtual Private Network)

 • - Защитена връзка при употреба на мобилни данни или публична WiFi мрежа
 • - Необходимост от достъп до ресурс (принтер, скенер, файлов сървър...) в офисната или домашната мрежа
 • - Необходиимост от свързаност между отдалечени офиси

HotSpot

Освен достъп до интернет, услугата предоставя следните възможности:

 • - Показване на фирмена логин страница
 • - Попълване на анкета
 • - Абониране за e-mail бюлетин
 • - Отваряне на сайт/меню/ценоразпис
 • - Показване на реклама

Ваучер система, която позволява допълнителен доход чрез:

 • - Различни пакети интернет скорост
 • - Различни пакети интернет трафик
 • - Различни пакети за достъп до интернет

(Failover) Резервирана интернет връзка

 • - Осигуряване на интернет доставчик - основен, резервен или двата
 • - Мониторинг;
 • - Поемане инициативата за решаване на проблем
 • - Известяване на служител чрез мейл и телефон, комуникация с интернет доставчика
 • - SLA арбитраж (Следене дали получавате качествена услуга от Вашият интернет доставчик)

Wireless решения

 • - Извършване одит и оптимизация на вече съществуваща безжична мрежа
 • - Изграждане на безжично покритие и точки за достъп (Access Points)
 • - Мониторинг
 • - Контрол на качеството
 • - Поддръжка
 • - Осигуряване интернет достъп на събития и концерти

LAN мрежи

Извършване на:

 • - Одит
 • - Оптимизация
 • - Проектиране
 • - Планиране за разрастване
 • - Изграждане
 • - Поддръжка

FireWall

Извършване на:

 • - Одит
 • - Оптимизация
 • - Изграждане
 • - Управление и поддръжка

QoS (Quality of Service)

Изготвяне на стратегия и прилагане на набор от правила, гарантиращи качеството и надеждността на телекомуникационната услуга, чрез класифициране и приоритизиране на входящият и изходящият трафик.

Мониторинг

Разполагаме със специална система за следене качеството и наличието на услугите, които получавате.

SLA арбитраж

- Чрез мониторинг системата ни може да следим получавате ли качествена услуга от Вашият интернет доставчик.

- Изготвяне и изпращане на доклади за определен от Вас период от време.

Поддръжка на компютърна и офис техника

Хардуерна поддръжка

 • - Годишна техническа профилактика
 • - План за обновяване на оборудването
 • - Ремонт
 • - Доставка на резервни части

Софтуерна поддръжка

 • - Отдалечена
 • - На място
 • - Осигуряване и поддръжка на стандартни офис приложения

Осигуряване на периферия

 • - Клавиатури
 • - Мишки
 • - Монитори
 • - Други

Принтери

 • - Софтуерна поддръжка
 • - Настройка и инсталация
 • - Набавяне на консумативи
 • - Хардуерна поддръжка

UPS (резервни захранвания)

 • -Продажба
 • - Обслужване
 • - Подсигуряване на ключови устройства

Web услуги и други

Web услуги

 • - Изработка на сайт
 • - Графичен дизайн и редизайн
 • - SEO оптимизация

Други услуги

Хрумнало Ви е нещо, но не го откривате в сайта? Не се колебайте да попитате, дали не може да го направим за Вас!